Folosirea aplicaţiei Windows

Profesorii trebuie să descarce aplicația windows și să configureze utilizatorii aplicației, fiecare utilizator va gestiona o clasă.
Primul utilizator, care are implicit atributul de super utilizator, stabileşte anul de studiu curent , apoi adăugă utilizatorii normali. Localitatea şi unitatea de învățământ nu se pot modifica, ele sunt pentru testare implicit "A-DEMO JUDEŢ", localitate "DEMO-LOCALITATE" şi "ŞCOALA TEST PENTRU PROFESORI".
Pentru folosirea curentă sunt cele stabilite de Ministerul Educației şi se stabileşte prin transmiterea numărului afişat de site la achiziţionarea abonamentului. Dacă nu regăsiţi şcoala dvs. pe site, nu vă putem acorda un abonament.

Modul de comportarea al aplicaţiei propus:

De regulă utilizatorii normali întrețin și configurează câte o clasă și se loghează cu e-mailul și parola data de super utilizator.
Super utilizatorul definește profesorii unității de învățământ, disciplinele care se predau și clasele, atribuind fiecărei clase un utilizator. Tot el are obligația de a modifica anual perioada de studiu și de a introduce clasele noi și a invalida clasele finale-câmpul există- setat la false iar denumirea la "Promoție anul Număr".
Utilizatorii normali generează lista de cursuri ale clasei, lista elevilor, întreține evidenta notelor, examenelor şi absentelor, dacă nu există profesori de specialitate configuraţi. La trecerea la un an școlar nou, utilizatorii normali actualizează numarul anului de studiu a clasei pe care o gestionează.
Utilizatorii normali creează lista de cursuri ale clasei și lista elevilor. Ei transmit părinților elevilor datele de autentificare inițiale, la cererea părinților poate regenera parolele pierdute.

Datele de conectare la baza de date se primesc ca un fişier de configurare criptat, ce trebuie salvat în directorul aplicaţiei windows. Aplicaţia windows se poate obţine şi din surse, ce se poate compila. Se poate compila ca şi aplicatie Windows sau Linux. Ea se descărcată ca arhiva zip şi se dezipează într-un folder sau pe stick usb, deoarece nu necesită instalare. Conectarea la baza de date remote este asigurată prin protocolul TLS, cu ajutorul certificatelor de client din cadrul arhivei zip. La prima achiziţionare primiţi un fişier zip ce cuprinde toate fişierele necesare, inclusiv fişierul de configurare. La prelungirea abonamentului veţi primi doar fişierul de configurare.

Pentru respectarea standardele tehnice minime, veţi primi linkurile la directoarele zilnice şi lunare de backup ale bazei de date achiziţionate. La încheierea anului se primesc pentru clasele finale baza de date sub formă de baza de date sqlite ce permite consultarea şi conservarea ei conform normelor prevăzute în specificaţii. La achiziţionare veţi primi un contract semnat din partea societăţii noastre ce poate fi consultat şi online la adresa :https://www.we-b.ro/terms-ro