Termeni Găzduire Cloud

Termeni Găzduire Cloud

1. Părţile contractante

1.1. SC TWB Risen SRL, cu sediul social în Brăila str. Moldovei, nr.125, Cod Fiscal RO37557044, având contul bancar RO54BTRLRONCRT0394675001, deschis la Banca Transilvania Suc. Brăila, în calitate de Prestator și Clientul, cu datele de identificare din înregistrarea în aplicație au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de SC TWB Risen SRL și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui abonament. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștința de Termeni și Condițiile, reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei SC TWB Risen SRL în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

Definiții: Serviciu: serviciile puse la dispoziție de SC TWB Risen SRL prin intermediul găzduirii în cloud, în special cele de acces la aplicații, asistență pentru aceste servicii, backup de date prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament.

Client: persoană juridică sau fizică ce face o comandă găzduire în cloud sau se înregistrează ca utilizator.

Comanda: comanda de achiziționarea a unuia sau mai multor servicii, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

Vizitator: persoană fizică ce vizitează web site-urile, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o comandă.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul găzduirii în cloud. Clientul se obliga să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implica acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință de Termenii și Condițiile”.

2.2. SC TWB Risen SRL își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe site la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.3. În calitate de operator al site-urilor SC TWB Risen SRL prestează pentru Client servicii de acces la aplicații de administrare de documente , sincronizarea datelor din contul de client, asistentă pentru aceste servicii, backup de date prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, aplicații Android și web browser.

2.5. Prețul lunar sau anual pentru Găzduire Cloud se va stabili de către SC TWB Risen SRL și va fi afișat pe site. Plata serviciilor de către Client reprezintă acceptarea de către acesta a prețului oferit de SC TWB Risen SRL pentru Găzduire Cloud.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată începând de la data transmiterii datelor de acces la găzduire în cloud, iar obligațiile părților intra în vigoare de la această dată.

3.2. În maxim 24 de ore după ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plații de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Prestator printr-un email trimis la contact@we-b.ro sau nr. de telefon 07 62 62 2865 de luni până vineri între orele 09:00 și 17:00.

3.3. În cazul în care Clientul nu notifica renunțarea la abonamentul ales cu minim 10 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

3.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul down grade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o nouă plată, pentru un pachet mai mic.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti SC TWB Risen SRL o sumă lunară sau anuală, de tipul unui abonament, prevăzută în momentul finalizării comenzii online.

4.2. SC TWB Risen SRL va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.

4.3. Cupoanele de discount pentru Catalog Şcolar Electronic sunt eligibile doar dacă se transmite şi o copie după certificatul de atestare sau afiliere a unităţii şcolare.

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1 Oferta SC TWB Risen SRL cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe site. SC TWB Risen SRL își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce va avea confirmarea băncii că clientul a efectuat plata aferenta serviciului selectat, transmițând clientului datele de acces.

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 10 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. SC TWB Risen SRL nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

5.4. Accesul la program este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistenta prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

5.5. SC TWB Risen SRL depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile de găzduire în cloud, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitatea nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependenta serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, SC TWB Risen SRL își asumă o obligație de diligenta în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile SC TWB Risen SRL pentru o perioadă mai mare decât ceva menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

5.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile SC TWB Risen SRL, Clientul își poate exporta documentele în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încălcară acestui contract etc), SC TWB Risen SRL se va strădui, fără a garanta însă, să ofere Clientului acces pentru a își exporta documentele în format arhivat. SC TWB Risen SRL nu își poate asuma vreo obligație legate de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

5.7. De asemenea, SC TWB Risen SRL depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite din sistem.

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile Clientului

6.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

6.1.2. Clientul se obliga să folosească serviciile SC TWB Risen SRL în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

6.1.3. Se obliga să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce plivește datele din sistem.

6.1.4. Își asuma întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor SC TWB Risen SRL.

6.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar SC TWB Risen SRL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

6.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

6.2 Drepturile și obligațiile SC TWB Risen SRL

6.2.1. SC TWB Risen SRL asigura: - Accesul la platforma găzduire în cloud necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea și gestionarea documentelor emise cu ajutorul programului. Clientul are posibilitatea de a cererea ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la confirmarea cererii. - Asistenta de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 pentru probleme legate de aplicații. Nu oferim asistenta financiar contabilă sau în legătură cu emiterea de documente. - Backup zilnic al datelor cu păstrarea timp de o săptămâna, dacă specificaţiile tehnice minime nu prevăd altceva - Conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (HTTPS)- Serviciile SC TWB Risen SRL de găzduire în cloud nu funcționează în varianta off line.

6.2.2. SC TWB Risen SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care SC TWB Risen SRL primește o notificare cu privire la existenţa unor servicii cu o aparentă nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

6.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților aplicației. Clientul poarta întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încălca dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

6.2.4. Backup-ul datelor se realizează zilnic, clienții având acces la versiunile anterioare ale datelor, maxim şase salvări anterioare,dacă specificaţiile tehnice minime nu prevăd altceva.

6.2.5 SC TWB Risen SRL va asista clientul în vederea accesării bazei de date.

6.2.6. SC TWB Risen SRL nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

6.2.7. SC TWB Risen SRL oferă un drept de utilizare (licența) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicațiilor.

6.2.8. În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 5.5.

6.2.9 SC TWB Risen SRL are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat.

7. Înregistrare, parole și responsabilități

7.1. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul site-ului este permis doar Clienților ce au optat pentru abonament. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

7.2. Orice acces neautorizat sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

8. Răspunderea contractuală

8.1. Clientul garantează datele introduse și poarta întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de SC TWB Risen SRL precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

8.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează și este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

8.3. SC TWB Risen SRL nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

8.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi SC TWB Risen SRL pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că SC TWB Risen SRL va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

8.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii, SC TWB Risen SRL nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ul ori a produselor și serviciilor publicate sub egida să. SC TWB Risen SRL nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate.

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

A) părţile convin de comun acord încetarea contractului;

B) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;

C) decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;

D) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

(E) în cazul în care clientul utilizează fraudulos date pentru obținerea cupoanelor de discount la achiziție.

10. Exonerarea de răspundere

10.1. SC TWB Risen SRL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina SC TWB Risen SRL.

11. Confidențialitate

11.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părți:

A) de a face cunoscută orice informație confidențială unei terțe părți, în afară acelor persoane implicate în derularea și executarea contractului;

B) de a utiliza orice informație confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și executa obligațiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

11.2. Restricția prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

A) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;

B) informația era accesibilă publicului;

C) partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispozițiile legale să dezvăluie informațiile în cauză.

12. Forță majoră

12.1. Forță majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte parți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

12.3. Partea care invocă forță majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

13. Legea guvernanta

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea romana în vigoare.

13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părţile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competenta va reveni instanțelor românești de la sediul SC TWB Risen SRL.

14. Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară ne producând efecte juridice între acestea.

14.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

14.3. Orice notificare către SC TWB Risen SRL trebuie trimisă electronic la adresele de email.