Există vreo posibilitate ca dirigintele să motiveze absentele elevilor din software?

Din interfaţa windows, da poate motiva absentele, ca utilizator normal, să aibă atribuită clasa, sau ca superutilizator la toate clasele, dacă clasa este configurata precum clasa cu catalog normal.

Din interfaţa web, dacă predă la acea disciplină.

Dirigintele clasei are dreptul de a motiva absentele elevilor. Acest drept este prevăzut în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 5.079/2016, modificat și completat prin Ordinul ministrului educației nr. 3027/2018.

Conform art. 74 alin. (1) din Regulament, dirigintele clasei are următoarele atribuții:

-completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

-motivează absentele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-colaborează cu părinții și cu autoritățile locale pentru rezolvarea problemelor elevilor.

Pentru a motiva o absență, dirigintele clasei trebuie să obțină o adeverință medicală sau o declarație pe proprie răspundere de la părinți sau de la elev. În cazul în care absenta este nemotivată, dirigintele clasei trebuie să informeze părinții sau tutorele legal al elevului.

Dirigintele clasei poate motiva absențele elevilor în următoarele situații:

-boală;

-accident;

-deces al unei rude apropiate;

-participare la activități sportive, culturale sau științifice;

-alte motive întemeiate.

Dirigintele clasei are obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor privind motivele absentelor elevilor.