Termeni și condiții

Termeni și codiții
Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.we-b.ro implica acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos.
Pentru folosirea in bune condiții a site-ului, se recomanda citirea cu atenție a Termenilor si Condițiilor.
Site-ul TWB Risen (we-b.ro) este operat de societatea TWB RISEN SRL, cu sediul în Str. MOLDOVEI 125, Brăila, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J09/359/2017.
Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:
Pentru a putea cumpăra de pe www.we-b.ro, trebuie sa introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.In utilizarea serviciului, declarați ca veți furniza informații reale, corecte, actuale si complete despre dumneavoastră.In situația in care consideram ca aceasta obligație a fost încălcata, ne rezervam dreptul de a va bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinata sau nedeterminata, fără nicio notificare prealabila.
Prețul
Preturile prezentate includ TVA (19%).
Prețul de achiziție prezentat pe factura va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției.
Drepturile de autor (Copyright)
Întregul conținut al site-ului www.we-b.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafica web, scripturi si orice alte date, este proprietatea S.C. TWB Risen S.R.L. sau a furnizorilor sai si este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala.
Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.we-b.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuala puteți folosi adresa de mail contact@we-b.ro
Politica de confidențialitate
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.In conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștri au următoarele drepturi :
1) Dreptul la informare (art.12)
2) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, următoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevazute la lit. a) si b).
4) Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări.
5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege si care au fost încălcate.
6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).
Responsabilități privind produsele
S.C. TWB Risen S.R.L. nu își asuma responsabilitatea si nu poate fi făcuta responsabila pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, in alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua in conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii va rugam sa vizitați secțiunea “ Plata si Livrare “
Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștința asupra faptului ca legile romane vor guverna Termenii si Condițiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apară intre utilizator si S.C. TWB Risen S.R.L.
In cazul unor eventuale conflicte intre S.C. TWB Risen S.R.L. si clienții sai, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila in minim 30 de zile lucrătoare.Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat in instanta competenta in conformitate cu legile romane in vigoare.DiverseDaca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
Odată cu lansarea comenzii, clientul accepta fără obiecțiuni Condițiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.Fiind de acord cu acești Termeni si Condiții clientul isi asuma in totalitate drepturile si obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.we-b.ro