E-Factura

E-Factura este un sistem de transmiterea informațiilor despre facturile emise de către persoane fizice autorizate sau juridice către ANAF. Pe scurt, orice factură emisă unui client trebuie să ajungă mai întâi la ANAF prin sistemul e-Factura.

Cine este obligat să folosească sistemul e-Factura ?

B2C (business to consumer) pentru facturile emise de unități afiliate care acceptă vouchere de vacanţă.
B2G (business to government) pentru facturile emise pentru toate tipurile de bunuri și servicii facturate, fără excepţie.
B2B (business to business) doar pentru facturile emise care conțin produse cu risc fiscal ridicat.

Care sunt produsele cu risc fiscal ridicat pentru care B2B are obligația de încărcare a e-Facturii?
Categoriile de produse cu risc fiscal ridicat sunt:

  • Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile
  • Băuturi alcoolice
  • Construcții noi
  • Produse minerale (apă minerală naturală, nisip şi pietriş)
  • Îmbrăcăminte şi încălţăminte (mai puţin batistele)

Pentru fiecare unitate de măsură trebuie să existe corespondentul în unităţile de măsură din vocabularul E-factura


Dacă vinzi produse cu risc fiscal ridicat către consumer (persoane fizice), aceste facturi nu se încarcă în platformă e-Factura.

Înregistrarea în sistemul e-Factura
Înregistrarea prin 084 se realizează de entitățile care nu au obligația utilizării acestui sistem dar vor prin opţiune să utilizeze sistemul RO e-Factura.

Procedura de lucru e-Factura
Primul pas, este să faci alocarea codurilor pentru produsele comercializate. Pe relația B2B vei utiliza nomenclatorul NC8, iar pe relația B2G același produs va avea alocat și codul din CPV2018. Aceste coduri sunt necesare să fie alocate în nomenclatorul de produse, alături de codul intern care a fost utilizat şi până acum.

Pentru stocul existent şi serviciile existente, vom stabili codurile de vocabular asociate, pentru a se transmitem în E-Factura. Se alege întâi serviciul său materialul din stoc căruia dorim să-i asociem codurile pentru a fi transmise, apoi din nomenclatoare copiem valorile corespondente, ENTER său Dublu Clic şi facem PASTE în căsuţele corespunzătoare.
Al doilea pas, este să emiţi factura în aplicația de facturare, respectând prevederile art. 319 din Codul Fiscal privind elementele obligatorii ale unei facturii.


Din programul de facturare se descarcă formatul XML a facturii emise la pasul 2.
Formatul XML a facturii descărcate din aplicația de facturare utilizată se încarcă pe ANAF prin SPV. Momentan încărcarea se face fișier cu fișier, adică fiecare factură în parte. Nu se pot încărca facturile în calup.
Sigiliul electronic se descarcă și se arhivează în maxim 60 de zile de la data depunerii. Fișierul XML sigilat electronic poate fi convertit în PDF pentru a se putea obține un fișier ce poate fi citit. Ministerul de Finanțe pune la dispoziție un convertor din XML în PDF.