Recomandări

Postgresql as Service Shared Optimal Hosting

Postgresql as Service Shared Optimal Hosting

În cazul ofertei destinate firmelor de servicii oferim mai multe baze de date , aflate pe server par..

28,00 €

Postgresql as Service Shared Minimum Hosting

Postgresql as Service Shared Minimum Hosting

Pentru societăţile mici şi mijlocii cu un volum mic de tranzactii pe lună avem o ofertă de găzduire ..

6,00 €

Postgresql as Service Shared Micro Hosting

Postgresql as Service Shared Micro Hosting

Pentru societăţile mici şi mijlocii cu un volum mic de tranzactii pe lună avem o ofertă de găzduire ..

3,00 €

Postgresql as Service Shared Expert Hosting

Postgresql as Service Shared Expert Hosting

În cazul ofertei destinate firmelor de servicii oferim mai multe baze de date , aflate pe server par..

68,00 €

Termeni Gazduire Cloud

Termeni Găzduire Cloud
1. Părţile contractante
1.1. SC TWB Risen SRL, cu sediul social în Brăila str. Moldovei, nr.125, Cod Fiscal RO37557044, având contul bancar RO54BTRLRONCRT0394675001, deschis la Banca Transilvania Suc.Brăila,  în calitate de Prestator. şi Clientul, cu datele de identificare din înregistrarea in aplicaţie au agreat următoarele:
Acesta reprezintă contractul propus de SC TWB Risen SRL şi trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui abonament. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuţei – Am luat la cunoştinţă de Termeni şi Condiţiile , reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei SC TWB Risen SRL în condiţiile stipulate de art. 9 din Legea comerţului electronic 365/2002. Bifarea căsuţei reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeaşi valoare cu o semnătură olografă.
Definiţii:
Serviciu: serviciile puse la dispoziţie de SC TWB Risen SRL prin intermediul găzduirii in cloud, în special cele de acces la aplicaţii , asistenţă pentru aceste servicii, backup de date prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.
Client: persoana juridică care face o comandă găzduire in cloud sau se înregistrează ca utilizator.
Comandă: comanda de achiziţionare a unuia sau mai multor servicii , realizată de un client care îşi doreşte să beneficieze de acel/acele servicii.
Vizitator: persoana fizică ce vizitează web site-urile , fără a fi achiziţionat servicii şi fără a fi făcut o comandă.
2. Obiectul şi acceptarea prezentului Contract de prestări servicii
2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul găzduirii in cloud. . Clientul se obligă să ia la cunoştinţă de aceste condiţii înainte de a realiza o comandă sau a-şi deschide un cont. Toate comenzile şi deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiţii de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuţei „Am luat la cunoştinţă de Termenii şi Condiţiile”.
2.2. SC TWB Risen SRL îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele condiţii de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe site la momentul la care s-a plasat comanda de către client.
2.3. În calitate de operator al site-urilor SC TWB Risen SRL prestează pentru Client servicii de acces la aplicaţii de gestionare şi administrare de documente financiar contabile, sincronizarea datelor din contul de client, asistenţă pentru aceste servicii, backup de date prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.
2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfeţe precum: aplicaţii desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows,aplicaţii Android şi web browser.
2.5. Preţul lunar sau anual pentru Găzduire Cloud se va stabili de către SC TWB Risen SRL si vs fi afisat pe site sau poate fi aflat telefonic. Plata serviciilor de către Client reprezintă acceptarea de către acesta a preţului oferit de SC TWB Risen SRL pentru Găzduire Cloud.
3. Durata contractului
3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată începând de la data transmiterii datelor de acces la găzduire in cloud, iar obligaţiile părţilor intră în vigoare de la această dată.
3.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plăţii de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plătii. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plătii de către Prestator printr-un email trimis la contact@gestiune-sql.ro sau nr. de telefon 07 62 62 2865 de luni până vineri între orele 09:00 şi 17:00.
3.3. În cazul în care Clientul nu notifică renunţarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.
3.4. În cazul în care Clientul doreşte modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea
plăţii diferenţei, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care clientul a plătit deja şi efectuează o nouă plata, pentru un pachet mai mic.
4. Valoarea contractului şi efectuarea plăţii
4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti SC TWB Risen SRL o sumă lunară, de tipul unui abonament, prevăzută în momentul finalizării comenzii online.
4.2. SC TWB Risen SRL va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.
5. Disponibilitatea serviciilor afişate
5.1 Oferta SC TWB Risen SRL cu privire la servicii şi preţul acestora este valabilă atâta vreme cât este afişată pe site. SC TWB Risen SRL îşi va îndeplini obligaţiile contractuale imediat ce va avea confirmarea băncii ca clientul a efectuat plata aferentă serviciului selectat, transmiţând clientului datele de acces.
5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicaţiei cu cel puţin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanţa ale aplicaţiei sunt anunţate prin intermediul aplicaţiei sau prin email.
5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. SC TWB Risen SRL nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilităţii de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.
5.4. Accesul la programul de gestiune este disponibil până la renunţarea la serviciu şi/sau ştergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepţia cazului în care Clientul nu îşi mai plăteşte abonamentul. Acest acces cuprinde şi actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât şi asistenţa prin email pe întreaga perioadă de desfăşurare a prezentului contract.
5.5. SC TWB Risen SRL depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile de găzduire in cloud, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitatea nu include perioadele de mentenanţă anunţate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanţă neanunţate. Ca atare, având în vedere dependenţa serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice şi de sistem ce pot apărea, SC TWB Risen SRL îşi asumă o obligaţie de diligenţă în ceea ce priveşte disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile SC TWB Risen SRL pentru o perioadă mai mare decât ceva menţionată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporţională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.
5.6. În condiţiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile SC TWB Risen SRL, Clientul îşi poate exporta documentele în format tabelar. În condiţiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încălcară acestui contract etc), SC TWB Risen SRL se va strădui, fără a garanta însă, să ofere Clientului acces pentru a îşi exporta documentele în format tabelar. SC TWB Risen SRL nu îşi poate asuma vreo obligaţie legate de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.
5.7. De asemenea, SC TWB Risen SRL depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidenţialităţii datelor primite din sistem.
6. Drepturile şi obligaţiile părţilor
6.1. Drepturile şi obligaţiile Clientului
6.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conţinutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terţe persoane.
6.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile SC TWB Risen SRL în deplină legalitate şi cunoscând dispoziţiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfăşoară.
6.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor şi protecţia datelor cu caracter personal în ceea ce priveşte datele din sistem.
6.1.4. Îşi asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acurateţea şi legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor SC TWB Risen SRL.
6.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare şi are obligaţia de a respecta legislaţia în acest domeniu, iar SC TWB Risen SRL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terţelor persoane.
6.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulţi utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuţiile sale unuia sau mai multor utilizatori.
6.2 Drepturile şi obligaţiile SC TWB Risen SRL
6.2.1. SC TWB Risen SRL asigură:
- Accesul la platforma găzduire in cloud necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea şi gestionarea documentelor emise cu ajutorul programului gestiune. Clientul are posibilitatea de a cererea ştergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la confirmarea cererii.
- Asistenţă de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 pentru probleme legate de aplicaţii. Nu oferim asistenţă financiar contabilă sau în legătură cu emiterea de documente.
- Backup săptămânal al datelor
- Conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
- Serviciile SC TWB Risen SRL de găzduire in cloud nu funcţionează în varianta offline.
6.2.2. SC TWB Risen SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activităţi ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care SC TWB Risen SRL primeşte o notificare cu privire la existenţa unor servicii cu o aparenţă nelegală realizată de către clienţi, îşi rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.
6.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcţionalităţilor aplicaţiei de gestiune. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobaţi de către Client încalcă dispoziţiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activităţi ilegale sau imorale.
6.2.4. Backup-ul datelor se realizează săptămânal, Clienţii având acces la versiunile anterioare ale datelor, maxim doua salvări anterioare.
6.2.5 SC TWB Risen SRL va asista clientul în vederea accesării bazei de date.
6.2.6. SC TWB Risen SRL nu monitorizează şi nu exercită nici un control asupra datelor şi documentelor Clientului.
6.2.7. SC TWB Risen SRL oferă un drept de utilizare (licenţă) neexclusivă şi nelimitată în timp şi spaţiu pentru folosirea aplicaţiilor.
6.2.8. În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 5.5.
6.2.9 SC TWB Risen SRL are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale şi de a le face publice în mod agregat.
7. Înregistrare, parole şi responsabilităţi
7.1. Accesul Clientului la anumite funcţionalităţi din cadrul site-ului este permis doar Clienţilor ce au optat pentru abonamentul lunar. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui parolele de acces.
7.2. Orice acces neautorizat sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracţiunea de acces fără drept la un sistem informatic şi va fi sancţionată conform legislaţiei române în vigoare.
8. Răspunderea contractuală
8.1. Clientul garantează datele introduse şi poartă întreaga responsabilitate pentru felul şi scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziţie de SC TWB Risen SRL precum şi pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului şi comportamentul acestora.
8.2. Clientul garantează informaţia pe care o furnizează si este singurul responsabil cu privire la prezentarea informaţiilor într-un mod corect şi complet, precum şi cu păstrarea acurateţii informaţiilor sau a actualizării lor.
8.3. SC TWB Risen SRL nu poate fi ţinut răspunzător în cazul în care Clientul se foloseşte de aplicaţiile şi serviciile puse la dispoziţie în scopuri ilegale sau imorale.
8.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil şi va despăgubi SC TWB Risen SRL pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acţiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înţelege şi acceptă faptul că SC TWB Risen SRL va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primeşte o cerere motivată de la o instituţie publică autorizată.
8.5. Deşi în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calităţii şi corectitudinii, SC TWB Risen SRL nu poate garanta, expres sau implicit, în privinţa conţinutului, a software-ului ori a produselor şi serviciilor publicate sub egida sa. SC TWB Risen SRL nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate.
9. Încetarea contractului
9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
A) părţile convin de comun acord încetarea contractului;
B) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligaţiilor contractuale de către una din părţi;
C) decizia unilaterală a uneia dintre părţi, transmisă în scris celeilalte părţi; recepţia notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
D) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia din contractanţi, caz în care părţile vor fi ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie.
10. Exonerarea de răspundere
10.1. SC TWB Risen SRL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăţilor ce sunt în sarcina Clientului, precum şi încălcarea de către acesta a oricăror obligaţii legale dacă nu sunt din vina SC TWB Risen SRL.
11. Confidenţialitate
11.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:
A) de a face cunoscută orice informaţie confidenţială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
B) de a utiliza orice informaţie confidenţială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informaţiile confidenţiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidenţiale.
11.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:
A) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
B) informaţia era accesibilă publicului;
C) partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.
12. Forţa majoră
12.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
12.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariţie.
12.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 12.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.
13. Legea guvernantă
13.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor impuse de prezentul contract, precum şi toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare.
13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluţionat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluţionare în faţa unui arbitru. În condiţiile în care părţile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competenţa va reveni instanţelor româneşti de la sediul SC TWB Risen SRL.
14. Dispoziţii finale
14.1. Părţile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract şi acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înţelegere anterioară ne producând efecte juridice între acestea.
14.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părţilor prin încheierea unui act adiţional la prezentul contract.
14.3. Orice notificare către SC TWB Risen SRL trebuie trimisă electronic la adresele de email